Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home / Blog / Ivm internationaal terrorisme

Ivm internationaal terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 22-04-2012 17:10
Opgeslagen onder:

Deze blog op de juristensite van mr. J.L. De Kreek bij lawyers.nl is gericht aan álle bewindslieden en Kamerleden inclusief Geert Wilders en fractie van de PVV. Het richt zich tot u in verband met juridische oordelen die te vellen zijn over het werk in politiek ambtelijke hoedanigheid sinds het eerste kabinet Balkenende benoemd en beëdigd is. Vandaag is een vertrouwelijke brief op de bus gedaan aan minister-president Mark Rutte met het aanbod er met ondergetekende uit te komen als sociaal contract en bij wijze van dadingsovereenkomst om de economie te herstellen en met elkaar bij te dragen aan de ratificatie van het Universeel Wereldvrede Recht wat gepland staat op worldpeace.nu. Op dit moment is het op het bureau van mr. J.L. De Kreek -advies, lobby en anderszins- alle remmen los in verband met oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen waar álle bewindslieden sinds het eerste kabinet Balkenende benoemd en beëdigd is aan deelnemen. De voorbereidingshandelingen zijn van langer geleden, alle politiek ambtelijke personen van Nederland, in ieder geval sinds Balkenende I, zijn daaraan schuldig.

Het aanbod aan alle Kamerleden en bewindslieden houdt in ondergetekende tot de eerst volgende reguliere verkiezingen politiek ambtelijk de maat te laten bepalen als minister-president en minister van algemene zaken van het zakenkabinet wat ondergetekende formeren zal zodra de politiek ambtsdragers van nu het akkoord met mr. J.L. De kreek getekend hebben. Dat wordt beschouwd als vrijwillig tekenen hoewel er enige dwang achter zit. De politiek ambtsdragers hebben een arm aan het werk gezet waarvan zij strafrechtelijk liever niet willen dat die hen treft. Er is relatief veel onrustigmakend discours in het recht en de wetenschap, over de feiten, het recht en de wetenschap. De feiten zoals mr. J.L. De Kreek die ziet zijn de feiten zoals mr. J.L. De Kreek denkt dat die zijn op basis van eerlijk en onafhankelijk, cross wetenschappelijk, onderzoek, naar eer en geweten verricht zonder last en/of ruggen spraak; zoals bewindslieden en Kamerleden werk horen te leveren. Alle politiek ambtsdragers horen zich bewust te zijn dat oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat niet door de beugel kan. Ook niet wanneer daar door de meerderheid politiek aan wordt bijgedragen. Door niemand, dat brengt direct en rechtstreeks de veiligheid van de Staat in gevaar. Dat is áltijd tégen het eigen belang.

Ondergetekende was vrijwel direct bij de recherche op de stoep toen het politieke akkoord voor de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk in Irak publiek was. In een oogopslag was de onrechtmatigheid daarvan helder. Maxime Verhagen is persoonlijk geraadpleegd, de spetters van zijn speeksel toen hij “responsabiliteit to protect” sliste zijn niet van de bril te krijgen. Nu het in verband met dreigende verkiezingen tijd is de functies van alle bewindslieden en Kamerleden ter discussie te stellen, kan er het best voor gekozen worden ondergetekende een kabinet te laten formeren. Dat zal een kabinet zijn wat werkt. Daar wordt iedereen wijzer van, bovendien maakt iedereen dan de meeste kans op ratificatie van het Universeel Wereldvrede Recht als internationaal rechterlijk entree van het nieuwe tijdperk. Gegeven de feiten en omstandigheden is dat de techniek om de economie stabiel, duurzaam en waarde vast te maken. De forensische theorie van de Christelijke Kruistocht met Moderne Middelen is leidend in verband met de strafklachten ter zake deelname aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide van de Nederlandse politiek. De bewindslieden zullen zelf rechtens waarnemen dat dit het geval is. De bewaking van Wilders is om hem aan te houden en gevangen te zetten in verband met deelname aan misdrijven tegen de veiligheid van de staat.

Zijn FITNA is een directe en rechtstreekse aanslag op de belangen van de Nederlandse Strijdkrachten in Afghanistan. Dat dit niet in de media staat houdt niet in dat op basis van dat feit niet geacteerd wordt. De advocaat van Wilders die er propaganda mee maakt geen oorlogsmisdadigers te verdedigen in verband met het nummer op de arm van de opa van zijn kinderen, en dat toch doet, want hij verdedigt Wilders bij en tijdens het Wildersproces, heeft de sloffen van ondergetekende te zien gekregen bij en tijdens de zaak die Wilders de meeste kans op levenslang gegeven heeft. Deze advocaat had beter niet kunnen wraken. Daardoor zijn er drie van te voren aan recherche en openbaar ministerie voorgehouden serieuze pogingen gedaan om Wilders middels een burgerarrest bij en tijdens heterdaad aan te houden en gevangen te laten nemen in de rechtszaal van het Wildersproces in verband met het voortgaand in gevaar brengen van de veiligheid van de Staat.

Niet gezegd kan worden dat FITNA geen schuld heeft aan de dood van de Commandant der Strijdkrachten, iets waar Wilders te weinig rekening mee houdt. Ook de aanslag op de E-Toren van de Amsterdamse rechtbank kan door Wilders uitgelokt zijn. Wilders houdt geen rekening met de algemene belangen van Henk en Ingrid en de onafhankelijke rechtspraak, of die van het Koninklijk Huis. Omdat door de werking van artikel 119 grondwet jo 44 strafrecht het zicht voor politiek en justitie op bepaalde misdrijven van Wilders ontnomen is, kunnen zij die garant horen te staan voor de veiligheid van de Staat en het Koninklijk Huis onvoldoende presteren waardoor deze veiligheid in gevaar is. Het debat over de feiten met het vanzelfsprekende hoor en wederhoor voor Wilders, zal in de rechtszaal van de onafhankelijke rechtspraak plaatsvinden. Dit zijn de feiten op basis waarvan ondergetekende politiek strafrechtelijk werk levert, en wat voor velen meerdere keren levenslang in petto heeft. In het licht van Christelijke leerstellingen gezien is het de eigen schuld van de Christelijke politieke partijen dat zij nu politiek strafrechtelijk onder vuur liggen alsof de Eind Tijd nabij is. Voor hen is dat zo. De tijd voor Christelijke partijen in de politiek is voorbij. Überhaupt geloof in politiek is 'not done'. De grap nu voor de Christenen in de politiek is dat de Bijbel de ondergang voor iedereen voorspelt wanneer gelovigen op enigerlei wijze aan politiek deelnemen.

De kruisvaartthese is leidend in verband met het geweld nu in Islamitische landen. Terrorisme en geloof gaan hand in hand. Ook bij Christenen in de westerse politiek. Politiek is tegen alles waar geloof voor staat. De doelstellingen van de Christelijke partijen leiden hoe Christelijk ook geformuleerd onherroepelijk tot ondergang van de bijpassende landen die Christen op basis van misbruik van kiesrechten besturen. Überhaupt ideologie in de politiek is tegen het eigen belang. Gedoogakkoorden en regeerakkoorden zijn staatsrechtelijk corrupte vormen. Partijen hebben de vrijheid, het is alleen verstandiger op basis van feiten en eerlijk onafhankelijk academisch onderzoek te besluitvormen in de politiek en niet op basis van enige ideologie of vooraf gekonkeld akkoord wat toch niet wordt nagekomen en naar de prullenbak gaat zodra partijen denken dat hen dat uitkomt. Bovenstaande houdt in dat een groot aantal personen in politiek en media, politiek strafrechtelijk werk van ondergetekende te duchten hebben. Oogmerk is tuchtende politiek ambtsdragers in verband met deelname aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen.

Wilders, bijvoorbeeld, kan er op rekenen dat er voor hem nog een gang naar de strafrechter op de plank ligt. Mede mogelijk gemaakt door de advocaat die er reclame mee maakt geen oorlogsmisdaders te verdedigen en dat welbeschouwd eigenlijk ook niet doet nu Wilders sinds het Wildersproces de meeste kans op levenslang maakt. Het feit dat ondergetekende vrijwel direct op de stoep bij recherche stond toen het kabinet Balkenende I onrechtmatig ten strijde trok tegen de Islam, heeft geleid tot diepe kennis over de feiten in verband met de negatieve crisis leverende gevolgen van de onrechtmatige besluitvorming van dat en opvolgende kabinetten en Kamerleden en dus partijen, en inzicht in de oplossingsvergelijking. Ondergetekende was ook bij het formatiecongres van het CDA in Arnhem waar voor het gedoogakkoord met Wilders werd gestemd. In de rij wachtende zijn door ondergetekende flyers uitgedeeld en vragen gesteld over de grond voor deelname aan het gedoogakkoord met Wilders. De keren dat “om de buitenlanders” het antwoord was, verraadt dat het CDA ouderwets fout is. De geschiedenis van het CDA van de laatste tien jaar is te bruin. Achter het groen van deze partij gaat kennelijk toch 'redneck' schuil.

 

gearchiveerd onder: