Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home / Blog / Strafvervolging Geert Wilders

Strafvervolging Geert Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 29-04-2012 18:27
Opgeslagen onder:

Omdat onderhavige bureau verantwoordelijk is voor de drie serieuze pogingen tot aanhouding en gevangenneming van Geert Wilders bij en tijdensWildersproces, hierbij een korte verklaring daarover: Geert Wilders is betrapt op het plegen van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat. Met zijn FITNA inspireert hij de tegenstander bij en tijdens gewapend conflict tot ongeoorloofd optreden tegen de belangen van de veiligheid van de Nederlandse Strijdkrachten in Afghanistan die daar in de eerste plaats de artikel 100 grondwet opdracht tot de-escalatie bezitten.

De strafklachten die in verband hiermee in behandeling zijn liegen er niet om. Wilders heeft ook effectief bijlen gezet aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak (LJN:BU8471); alsmede heeft hij zijn vrijspraak in het Wildersproces (LJN: BQ9001)door afdreigen verkregen. De pijnlijke feiten zijn dat Wilders levenslang riskeert in verband met zijn misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en dat hij in particuliere hoedanigheid vervolgd hoort te worden omdat FITNA in de particulieren hoedanigheid van Wilders valt en dit werk het middel is waarmee Wilders zijn misdrijven tegen de Staat pleegt (art 102, 107 jo 107a Sr).

 

Wilders maakt misbruik van vrije meningsuiting. Niemand durft hem een stro breed in de weg te zitten, bang voor zijn lange arm en passief agressieve bedreigingen zoals de wijze waarop Wilders meende dat het tot zijn rol behoorde de oud raadsheer te verhoren. Dat zijn manieren waarop niemand in Nederland een getuige verhoort. Zich Partij Voor de Vrijheid noemen en dan de Islam kapittelen en hoofddoeken knopvodden noemen, en zwijgen over de eigen deelname aan terrorisme in Islamitische landen, is een vorm van politiek bedrijven waar bepaalde personen geen zin in hebben.

 

Onder die personen bevindt zich mr. J.L. De Kreek die keer op keer naam en paraaf onder de brieven tegenkomt waarin hij al jaren geleden met de terrorisme bestrijders van Nederland correspondeerde over de problemen in verband met Geert Wilders en de voortgaande gevaren die hij levert voor de veiligheid van de Staat, ook omdat hij deelneemt aan terrorisme gerelateerde misdrijven en die tegen de menselijkheid waar opsporing en vervolging ex artikel 119 grondwet niet bevoegd is kennis van te nemen.

 

Terugkerend in de mantra is de zin niet gezegd kan worden dat Wilders geen schuld heeft aan de dood van de zoon van de Commandant der Strijdkrachten. Voorts is vooralsnog niet uitgesloten dat Geert Wilders de aanslag op de E-Toren van de rechtbank Amsterdam uitgelokt heeft. De rechtbank is nota bene ter zitting van het Wildersproces schriftelijk gewaarschuwd voor de kans op een dergelijk incident indien FITNA ook op internet vertoond zou worden. De voorzitter gaf de correspondentie terug, en liet doorschemeren dat het gevaar wat van FITNA uitgaat algemeen bekend is. De gebeurtenissen die niet in de krant staan en wél van belang zijn voor de toekomst van Geert Wilders.

 

Wilders is zich ogenschijnlijk te weinig bewust dat wanneer het er op aankomt hij het niet voor het zeggen heeft. Ook al is hij duizend keer God zelf. Het optreden in de E-Toren van de rechtbank Amsterdam was bedoeld om elke kans die er was aan te grijpen direct aanhouding en gevangenneming van Wilders te verzorgen, als proportioneel middel in verband met zijn misdrijven tegen de veiligheid van de Staat waar het redelijke vermoeden van schuld naar uitgaat. Vooraf was de rechtbank geïnformeerd over het voornemen en de wijze van uitvoering. Een meesterlijke vergissing van de raadsman succesvol te wraken.

gearchiveerd onder: