Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home / Blog / Authors / jdk

J.L. de Kreek

21-04-2015

Confabulerende magistraten

by J.L. de Kreek — last modified 21-04-2015 13:40

De misslagen die de verdediging vreesde in de langlopende strafzaken tegen de website www.hetzuur.nl zijn volledig bewaarheid. Volgens het Hof geldt de regel in het strafrecht dat pleidooi en dupliek het laatste woord kunnen zijn in de zin van artikel 311 lid 4 omdat de verdediging zich dan het laatst inhoudelijk heeft uitgelaten. Volgens de verdediging is de misslag het gevolg van de 'dire consequences' waarmee aangevers terrorisme gerelateerd dreigen om gelijk te krijgen, de choquerende Nazi-feiten van de helden van Wilders en zijn handlanger Hans Jansen en de genocide in Irak. Lees verder...

02-02-2013

Wraking oorlogsmisdadiger ongegrond

by J.L. de Kreek — last modified 02-02-2013 12:40
Opgeslagen onder:

Blijkens de beschikking van de wrakingskamer van het Gerechtshof Amsterdam van 31 januari 2013 is het in Nederland in strafzaken niet mogelijk een raadsheer van het Gerechtshof die deelneemt aan de oorlogsmisdaden van de VVD te wraken. Ook niet nu de verdachte reeds jaren werk maakt van de strafvervolging van deze oorlogsmisdaden van de raadsheer en zijn partij. Kennelijk heeft de wrakingskamer van het Gerechtshof nog nooit van artikel 12 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie gehoord. Wel is volgens het Hof de wrakingskamer in beginsel bevoegd een wrakingszaak op de voet van artikel 316 Sv voor nader onderzoek te verwijzen naar de raadsheer-commissaris. Lees verder...

Shock en afgrijzen

by J.L. de Kreek — last modified 02-02-2013 12:10
Opgeslagen onder:

Blijkens de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam van 11 december 2012 is het niet mogelijk raadsheren te wraken in verband met de shock en het afgrijzen waarin zij geplaatst zijn door de oorlogsmisdaden en het terrorisme en de genocide van de politieke partij van de voorzitter in de hoofdzaak. Lees verder...

17-12-2012

Onafhankelijkheid rechtspraak beschadigd

by J.L. de Kreek — last modified 17-12-2012 13:00
Opgeslagen onder:

Een anonieme groep rechters heeft een manifest opgesteld waarin de noodklok wordt geluid over de buitengewone werkdruk en het gehoord noch behartigd voelen door de Raad voor de Rechtspraak. Deze rechters maken zich grote zorgen over de organisatie van de rechtspraak en de nadelige gevolgen daarvan voor de interne onafhankelijkheid van de rechters en de kwaliteit van de rechtspraak. Ook anderen maken zich grote zorgen om de onafhankelijkheid en het algemeen functioneren van de rechtspraak. Deelname van rechters aan politieke partijen die schuld hebben aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide; pathologische staat van ontkenning; bijlen die gezet zijn door Wilders aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak; en vergaande verknochtheid tussen rechtbanken, rechters en Jeugdzorg, doet afbreuk aan het beginsel dat rechters uit hoofde van de aanstelling vermoed worden onafhankelijk te zijn. Lees verder...

16-12-2012

Het gebeurt al

by J.L. de Kreek — last modified 16-12-2012 11:20
Opgeslagen onder:

Het gebeurt al. De oorlogen, razzia's, schijnprocessen achter gesloten deuren en de Nieuwe Jodenvervolging. Iedereen heeft het er over: de Eind Tijd, Armageddon, de Raptor. Zelfs de hoogleraar terrorisme Bob de Graaff heeft het in zijn standaardwerk Op weg naar Armageddon over de utopische wereldbeelden en nimmer aflatende zucht naar Gods Koninkrijk op aarde. 'Aluhoedjes' hebben het over een Nieuwe Wereld Orde (NWO). Zij worden daarbij uitgelachen door leden en/of wannabe's van die NWO in de politiek en journalistiek. Meer dan ooit is het in de huidige tijd noodzakelijk zicht te hebben op wat er waarachtig in de Bijbel staat. Juist journalistiek. Lees verder...

07-09-2012

De geshockeerde rechtsstaat

by J.L. de Kreek — last modified 07-09-2012 08:45

Wat te doen bij een totaal geshockeerde rechtsstaat wordt niet onderwezen aan de juridische faculteiten van de Nederlandse Universiteiten. Nederland heeft in het recente verleden eerder een rechtsstaat gekend die radicaal geshockeerd was en waarbij de rechtspraak beslissingen nam die een rechtsstaat onwaardig zijn. Die periode in de Nederlandse geschiedenis wordt als een gitzwarte periode gezien. De Nederlandse rechtspraak wordt daaraan niet graag herinnerd. Vandaag zit Nederland in omstandigheden die sterk doen denken aan die tijd van het alom bekritiseerde Toetsingsarrest uit 1942, en weer spelen de wetgevende en uitvoerende macht bedenkelijke rollen. Lees verder...

12-05-2012

Auteursrecht feiten

by J.L. de Kreek — last modified 12-05-2012 11:10
Opgeslagen onder:

BREIN en de raadslieden van BREIN verstrekken de diverse rechtbanken waar zij procederen feitelijke gegevens waarvan zij weten, althans horen te weten, dat die onjuist zijn. In onderhavige geval hoort daarbij aan bedrog in de zin van het Wetboek van Strafrecht gedacht te worden. De feitelijke gegevens die BREIN en diens raadslieden verstrekken en waarvan zij weten, of althans horen te weten, dat die onjuist zijn, betreft in ieder geval de informatie over het recht op openbaar maken via Internet in het algemeen en via the Pirate Bay (en dus de Internet Providers) in het bijzonder. Lees verder...

29-04-2012

Strafvervolging Geert Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 29-04-2012 18:27
Opgeslagen onder:

Omdat onderhavige bureau verantwoordelijk is voor de drie serieuze pogingen tot aanhouding en gevangenneming van Geert Wilders bij en tijdensWildersproces, hierbij een korte verklaring daarover: Geert Wilders is betrapt op het plegen van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat. Met zijn FITNA inspireert hij de tegenstander bij en tijdens gewapend conflict tot ongeoorloofd optreden tegen de belangen van de veiligheid van de Nederlandse Strijdkrachten in Afghanistan die daar in de eerste plaats de artikel 100 grondwet opdracht tot de-escalatie bezitten. Lees verder...

22-04-2012

Ivm internationaal terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 22-04-2012 17:10
Opgeslagen onder:

Deze blog op de juristensite van mr. J.L. De Kreek bij lawyers.nl is gericht aan álle bewindslieden en Kamerleden inclusief Geert Wilders en fractie van de PVV. Het richt zich tot u in verband met juridische oordelen die te vellen zijn over het werk in politiek ambtelijke hoedanigheid sinds het eerste kabinet Balkenende benoemd en beëdigd is. Vandaag is een vertrouwelijke brief op de bus gedaan aan minister-president Mark Rutte met het aanbod er met ondergetekende uit te komen als sociaal contract en bij wijze van dadingsovereenkomst om de economie te herstellen en met elkaar bij te dragen aan de ratificatie van het Universeel Wereldvrede Recht wat gepland staat op worldpeace.nu. Op dit moment is het op het bureau van mr. J.L. De Kreek -advies, lobby en anderszins- alle remmen los in verband met oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen waar álle bewindslieden sinds het eerste kabinet Balkenende benoemd en beëdigd is aan deelnemen. De voorbereidingshandelingen zijn van langer geleden, alle politiek ambtelijke personen van Nederland, in ieder geval sinds Balkenende I, zijn daaraan schuldig. Lees verder...

01-05-2006

De juridische gevolgen van de oorlog in Irak.

by J.L. de Kreek — last modified 01-05-2006 00:00
Opgeslagen onder:

Het politieke akkoord van de minister-president voor de oorlog in Irak heeft een groot aantal juridische gevolgen voor Nederland. In dit artikel worden twee in het oog pringende gevolgen besproken. Als eerste de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor Nederland voor de schade die dat politieke akkoord van de minister-president heeft veroorzaakt en als tweede de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de minister-president zelf. Dit artikel eindigt met de conclusie dat als Nederland geen strafrechtelijke maatregelen neemt tegen de Nederlandse verantwoordelijken voor de oorlog in Irak de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor Nederland wel eens niet te overzien kan gaan worden. Toren hoge herstelbetalingen aan de slachtoffers van de oorlog in Irak zouden dan voor lang als kostenpost de rijksbegroting kunnen belasten. Lees verder...