Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home / Bestanden / Bericht aan NIOD ivm Holocaust Memorial Day

Bericht aan NIOD ivm Holocaust Memorial Day

Geachte NIOD,

Heb het NIOD eerder schriftelijk gewezen op het feit dat het algemeen onderwijs in Nederland in verband met de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust uitgaat van onjuiste feiten. Recent is aangifte gedaan van holocaustfraude tegen de directeur van het CIDI. De tekst van de aangifte en de bijpassende bewijselementen staan op mijn site bij lawyers.nl: http://dekreek.lawyers.nl/CIDI_Holocaustfraude_aangifte_23_december_2011_online_versie.pdf en
http://dekreek.lawyers.nl/CIDI_Holocaustfraude_documenten_aangifte_23_december_2011_online_versie.pdf

Zie op de site CIDI.tv de aflevering over 'Holocaust Memorial Day': http://www.cidi.tv/video/cijo-holocaust-memorial-day_907. Iedereen in die aflevering gaat uit van onjuiste feiten. Van mensen die tevens het Zionisme aanhangen kan gezegd worden dat dit willens en wetens misleiding is. Vertegenwoordigers van het CIDI lichten vals voor over Jodendom en de aard van het Zionisme. De geschiedenis over WOII en de Holocaust is anders dan onderwezen wordt. Pijnlijk anders. Veroorzaken van antisemitisme is het middel waarmee de Zionisten per Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897 de kolonisatie van Palestina organiseren wilde.

De dagboeken van de Zionistische leider Herzl spreken boekendelen. Zijn teksten bevatten meer antisemitisme dan Mein Kampf. Zionisten waren de kwaadaardige veroorzakers van het antisemitisme. Herzl begreep het antisemitisme als geen ander. Het veroorzaken ervan is de kern van zijn beleid en strategie. Lees wat Joden over Herzl schrijven: http://www.jewsagainstzionism.com/zionism/herzl/index.cfm

Joden dienen geen Zionistische belangen omdat het dienen van Zionistische belangen in strijd is met de traditie na de verstrooiing twee duizend jaar geleden. Joden zijn tegen Zionisme. Zionisten waren tegen Joden die assimileren terwijl de Joden in Amsterdam al meer dan zes honderd jaar geassimileerd zijn. Het Zionisme komt van de Asjkenazim. Dat zijn de Europese joden oftewel de bekeerde Khazars. Dat zijn geen Israëlieten, die mensen hebben hun wortels in de Oekraïne. Zij stammen van Asjkenaz, een heidens kind van Noach (Genesis 10 vers 3).

Joden waarschuwde in de 19 eeuw al tegen het Zionisme omdat zij vreesde dat het vervolging op de Joden zou afroepen. Herzl beschrijft meer dan eens in zijn dagboeken dat hij gewaarschuwd is en hij beschrijft de basistechniek waarmee Europa naar de afgrond gedragen worden kan en hij erkent in zijn dagboeken dat hij publiek ontkent dat het Zionisme de wereld in chaos brengt terwijl hij weet dat dit niet zo is. De Zionisten betaalde Adolf Hitler. Vernam van rechercheurs van team 'cold cases' en 'review' van  de Politie dat deze rapportage over de transporten geld van Amerika naar Hitler persoonlijk authentiek imponeren : http://www.scribd.com/doc/2434851/Wartburg-Hitlers-Secret-Bankers

Van de AIVD bereep ik dat de management diensten die de opa van de laatste Amerikaanse president Bush aan het Nazi-regiem van Hitler leverde door die organisatie als algemeen bekend worden beschouwd. Deze Amerikaan Bush is pas laat in de oorlog, oktober 1942, formeel als handelaar met de Amerikaanse vijand gezien. In de VS is hij gecompenseerd voor de zakelijke verliezen in Europa. Professor Jan Van Pelt heeft het in zijn standaardwerk 'Auschwitz' over de symbiotische relatie tussen SS en IG-Farben terwijl voorts bekend is dat IG-Farben bezit was van de Joodse Bankiers familie Rotschild.

Lees hier hoe Herzl over Rotschild schrijft: http://joodscomplot.nl/No_Rothschilds_no_war.pdf Lees ook de eerste these van Herzl over de Oplossing van het Jodenvraagstuk: http://joodsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2011/09/Herzl_Solution_Jewisch_Question_January_17_1896.pdf Het was toen 1896. In zijn dagboeken schrijft Herzl dat hij zich de uitvinder van dé Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk ziet. Hij zegt het meerdere keren en lijkt zelfs verrukt van zichzelf met zijn vinding. Ook is Herzl tegen democratie, dankbaar voor slavernij en wilde hij dat Joden op elkaar gingen schieten. Zijn houding naar personen die hem niet volgde was minstens passief agressief en bij en tijdens het eerste Zionistische Congres te Basel wezen de Zionisten de algemene mensenrecht voor alle Joden af omdat deze klinisch waren en niet uit broederlijkheid met de Joden waren ingevoerd. De Zionisten van Betar waren de eerste die in Duitsland de symbolische Bruinhemden droegen. Ze zeggen het zelf: http://www.betar.org.il/en/content/view/10/6/1/12/

Deze medaille is geslagen om de band tussen het Zionisme en de Nazi's te bekrachtigen: http://cosmos.ucc.ie/cs1064/jabowen/IPSC/articles/pictureForArticle0062443.jpg Mede in verband met Holocaust Memorial Day is het relevant anders te herdenken. De feiten herdenken zoals ze zijn. Joden hebben nog altijd te lijden van het Zionisme en de generaties die Zionistisch opgevoed worden zijn diepgaand misleid. Mijn activiteit is doorwerken op basis van bovenstaande feiten. Dat houdt in dat de bovenstaande aangifte doorgezet worden zal. Des te langer het duurt dat ik slaag in het formeel bevestigd krijgen van de feiten zodat ze tot het algemeen bewustzijn behoren, des te meer personen medeplichtig zijn aan bovenbedoelde holocaustfraude.

De Zionisten dragen de hoofdschuld in verband met Auschwitz. De Zionisten hebben de Joden gebrandofferd in Auschwitz als vervulling van kabbalistische profetieën. Nu plegen de Zionisten voortgaand Holocaustfraude en draagt het Zionisme er toe bij dat Joden de schijn veiligheid van Israël aanvaarden. Israël werd door Herzl een wereldgetto genoemd. De man die beloofde de Joden uit getto's te halen en daarvoor de algemene mensenrechten voor alle Joden afwees en Israël als wereld getto voor hen stichtte, is de kwaadaardige genus die de voorzet gaf voor de aanwezigheid van alle Joden in Palestina wanneer zij verbrand of bekeerd worden bij en tijdens de eveneens geprofiteerde Hel van Megiddo.

Het Zionisme is een racistische, ondemocratische ideologie van atheïstische Asjkenazim. De tekens Nazi zitten van oudsher in het Joodse woord voor Europese Joden: Asjkenazim. De Joden, de Israëlieten, komen uit Zuid Europa. Dat zijn Sefardim. Die maken andere muziek, spreken een andere taal, handhaven andere leerstellingen en voeren andere symbolen dan de Asjkenazim. Asjkenazim komen uit Oost Europa en zijn uit politiek opportunisme in 740 na christus tot het Jodendom bekeerde Khazars. Toen leefde de Joden al zevenhonderdveertig jaar in de Diaspora en was het Jodendom reeds 3020 jaar oud. Dit vertellen Joden over Zionisme:
Deel een
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ba9GptmoxT8
Deel twee:
http://www.youtube.com/watch?v=GsxFtFOI5tw&feature=related
Deel drie:
http://www.youtube.com/watch?v=9ntlv_WAqLg&feature=related
Deel vier:
http://www.youtube.com/watch?v=bQKNylsGSCM&feature=related
Deel vijf:
http://www.youtube.com/watch?v=fbtaTeGFWew&feature=related

Zionisme en Jodendom zijn onverenigbare grootheden. Het Jodendom biedt geen ruimte aan Joden in de politiek. Jodendom erkent geen Joodse Staat omdat Joden in de Diaspora horen te leven na hun zonde twee duizend jaar geleden. Het is algemeen geaccepteerd en erkend onder Joden dat het de religieuze werkelijkheid is dat zij tweede duizend jaar geleden gezondigd hebben met afgoderij en dergelijken en daarvoor door G-d uit het beloofde land zijn gezet. Nationalisme is Joden vreemd, zeker geen Joods nationalisme. Kortom: iedereen is Zionistisch bij de neus genomen. Zionisme is een complot tegen het Jodendom.

Het NIOD kan een brug slaan tussen de (nieuwe) feiten waar u nu bekend mee bent en het publiek van CIDI.tv. Wanneer er verder niks gebeurt is op enig moment daar dat er vervolgingsbeslissingen zijn tegen vertegenwoordigers van het CIDI en dan zijn zij ook lid van een terroristische organisatie. Alsdan heeft het NIOD willens en wetens onjuist geïnformeerd of althans heeft het schuld in de zin  van voorwaardelijke opzet omdat juist van het NIOD verwacht kan en mag worden dat het zich met feiten en niet met faciliteren van propaganda bezighoudt.

Ben overigens gaarne bereid feiten, beleid en strategie in deze met het NIOD bespreken.

Met vriendelijke groet,
Jeroen de Kreek.